Wikia


WAARSCHUWING!!!

Niet spotten met xenofilie! Zieken en hun familieleden kunnen hier zeer veel aanstoot aan ondervinden.

Xenofilie (eufemistisch: anders liefhebben) is een ernstige ziekte die banden heeft met het Jonathanisme. De ziekte is chronisch, d.w.z. dat de besmette persoon er nooit meer vanaf zal komen. Leven met xenofilie is onvoorstelbaar moeilijk.

SymptomenEdit

LichamelijkEdit

  • Langzaam maar zekere aftakeling van het lichaam, en enkel genezen kunnen worden door spreuken in een vreemde taal
  • Het immuunsysteem verdwijnt (zoals bij AIDS), en dus vatbaar zijn voor allerlei gevaarlijke ziekten (zoals de Gele griep en de Russische griep)
  • De huidskleur kan veranderen naar gelang van het volk waarop de xenofilie gefocust is

GeestelijkEdit

  • Spontaan de moedertaal niet meer kunnen spreken en tegen normale mensen in een onzintaaltje gaan praten
  • Alle muziek die door normale mensen geluisterd wordt (en in een niet-vreemde taal is) hekelen
  • Agressie in combinatie met Slavisch geblaat
  • Banden krijgen met de kwade staat Sovjet-Rusland tegen de wil in
  • een hekel hebben aan delulz
  • een staatsvijand willen worden van ED

FABXEdit

Het Fonds voor de Acceptatie en Behandeling van Xenofilie (FABX) is een charitatieve instelling die zich inzet voor de maatschappelijke acceptatie van xenogehandicapten en het financieren van remedies.


Leven met xenofilie is onvoorstelbaar moeilijk. Geef gul, en help onze patiënten. Dank u wel.

Doneer nu. Giro 666.
Crying Girl